Dla autorów

Dla autorów. 2019-06-05 11:56.
 

Uwaga!

Baza Wiedzy PO zawiera opisy publikacji środowiska akademickiego Politechniki Opolskiej przeniesione z Bazy Biblio i PBN Moduł Sprawozdawczy. W trakcie transportu danych mogły wyniknąć niezgodności głównie w przypisaniu afiliacji publikacji do jednostki, powtórzenie autora w publikacji, zmiany kolejności autorów, artykułu do czasopisma oraz naliczaniu punktacji. Aktualnie przeprowadzamy weryfikację zaimportowanych danych z obu Baz. Przepraszamy za zaistniałe błędy i prosimy o zgłaszanie swoich uwag.

 

Informacja dla pracowników nowozatrudnionych

Zgodnie z § 6 zarządzenia Rektora PO nr 21/09 pracownik nowo zatrudniony w Uczelni na pierwszym etacie, posiadający dorobek naukowy, zobowiązany jest do przekazania wykazu publikacji z wcześniejszych lat na adres:
Oddział Informacji Naukowej i Promocji BG Politechniki Opolskiej
45-272 Opole, ul. gen. K. Sosnkowskiego 31, I piętro, p. 112
e-mail: publikacje_bg@po.opole.pl 

Identyfikator autora


Informujemy, że w profilach autorów w Bazie Wiedzy PO jest możliwość wprowadzenia identyfikatora autora. Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie do Biblioteki identyfikatora z Bazy Web of Sience (ResearcherID), Scopus (Author ID), ORCID. Wszystkie identyfikatory zostaną przypisane do Państwa profili w Bazie Wiedzy. Identyfikatory są niezbędne do pobierania cytowań. e-mail: publikacje_bg@po.opole.pl
 

2016