Prawo do wypożyczania książek na zewnątrz mają:

  • pracownicy PO,
  • doktoranci PO,
  • studenci PO,
  • inni czytelnicy z miasta Opola, po wniesieniu zwrotnej kaucji (zgodnie z obowiązującym cennikiem).

Podstawą do zapisu jest:

  • elektroniczna legitymacja studencka lub pracownicza, która jest jednocześnie kartą biblioteczną,
  • dowód tożsamości w przypadku czytelnika z miasta Opola,
  • wypełniona deklaracja zapisu.