CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English version | Angielska wersja

CZYTELNIA

45-272 Opole, ul. gen. K. Sosnkowskiego 31

tel. 77 449 86 91, pokój 107

pn. – pt.: 8.30 – 18.00, sob.: 8.30 – 14.30

e-mail: bg_czytelnia@po.edu.pl

Z czytelni może korzystać każdy zainteresowany. Na miejscu oferowany jest wolny dostęp do księgozbioru podręcznego m.in.: encyklopedii, słowników, informatorów, podręczników i skryptów oraz czasopism polskich i zagranicznych. Można też skorzystać z najcenniejszego w regionie opolskim zbioru norm i patentów. Ponadto udostępnia się materiały na płytach CD i DVD dołączonych do książek i czasopism. W czytelni można również zapoznać się z pracami doktorskimi obronionymi na Politechnice Opolskiej. Do dyspozycji czytelników są komputerowe stanowiska multimedialne wyposażone w drukarki, skanery, samoobsługowe kserografy oraz stanowisko dla osób z dysfunkcją wzroku. Czytelnia tworzy kartoteki zagadnieniowe "Unia Europejska" i "Niekonwencjonalne Źródła Energii" udostępniane on-line, które ujmują artykuły z czasopism gromadzonych przez bibliotekę.

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

45-061 Opole, ul. Katowicka 48

tel. 77 449 85 83, pokój 106

pn.: 11.00 – 15.00 (po sobocie zjazdowej nieczynne)
wt. – pt.: 8.30 – 15.00
pierwsza sob. zjazdowa m-ca: 8.30 – 14.30

e-mail: bg_wb@po.edu.pl

Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury powstała w 1986 r. Jej zbiory liczą ponad 26.300 wol. książek, czasopism i zbiorów specjalnych z zakresu: architektury i urbanistyki, budownictwa, inżynierii lądowej, konstrukcji budowlanych, wytrzymałości materiałów, mechaniki budowli, materiałów budowlanych, fizyki budowli, geodezji i geologii, matematyki, fizyki i chemii oraz zastosowania komputerów w budownictwie. Zbiory obejmują książki i czasopisma polskie oraz wydawnictwa obcojęzyczne. Biblioteka posiada bogaty zbiór norm budowlanych, katalogów oraz instrukcje i aprobaty Instytutu Techniki Budowlanej. Czytelnicy mają w bibliotece do dyspozycji księgozbiór w wolnym dostępie, bezprzewodowy Internet, komputerowe stanowiska multimedialne, samoobsługową kserokopiarkę oraz powiększalnik dla osób z dysfunkcją wzroku. Biblioteka tworzy kartotekę zagadnieniową „Architektura i Budownictwo” udostępnianą on-line, która ujmuje artykuły z wybranych czasopism gromadzonych przez bibliotekę. Ze zbiorów i usług biblioteki mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO

45-271 Opole, ul. S. Mikołajczyka 5

tel. 77 449 88 20, pokój B-112

pn.: 11.00 – 15.00 (po sobocie zjazdowej nieczynne)
wt. – pt.: 8.30 – 15.00
pierwsza sob. zjazdowa m-ca: 8.30 – 14.30

e-mail: bg_wm@po.edu.pl

Biblioteka Wydziału Mechanicznego powstała w 1976 r. Jej zbiory liczą ponad 31.800 wol. książek, czasopism i zbiorów specjalnych z zakresu: budowy maszyn, mechaniki, materiałoznawstwa, motoryzacji, inżynierii chemicznej i procesowej, mechaniki, mechatroniki, nanotechnologii, energetyki, metrologii, matematyki, fizyki, termodynamiki, metalurgii, obróbki plastycznej, inżynierii sanitarnej, ochrony środowiska, ekologii, leśnictwa, rolnictwa, przemysłu spożywczego, żywienia człowieka itp. Zbiory obejmują polskie i obcojęzyczne książki, czasopisma oraz normy. Informacje o zbiorach można znaleźć zarówno w katalogu komputerowym, jak i kartkowym. Czytelnicy mogą wybierać potrzebną literaturę w wolnym dostępie do półek. Do dyspozycji użytkowników biblioteki są multimedialne stanowiska komputerowe ze skanerami i drukarkami, stanowisko komputerowe dla osób z dysfunkcją wzroku, samoobsługowa kopiarka oraz bezprzewodowy Internet. Biblioteka tworzy kartotekę zagadnieniową „Transport, Spedycja, Logistyka” udostępnianą on-line, która ujmuje artykuły z wybranych czasopism gromadzonych przez bibliotekę. Ze zbiorów i usług biblioteki mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA

45-036 Opole, ul. Luboszycka 7

tel. 77 449 87 55, pokój 204–207

pn.: 11.00 – 15.00 (po sobocie zjazdowej nieczynne)
wt. – pt.: 8.30 – 15.00
pierwsza sob. zjazdowa m-ca: 8.30 – 14.30

e-mail: bg_wz@po.edu.pl

Biblioteka Wydziału Ekonomii i Zarządzania powstała w 2001 r. Jej zbiory liczą ponad 5.000 wol. wydawnictw z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin pokrewnych, a w szczególności: ekonomii wraz z historią myśli ekonomicznej, polityki ekonomicznej, zarządzania, marketingu, ekonometrii, finansów i bankowości, rachunkowości, międzynarodowych stosunków gospodarczych, statystyki i demografii, pracy i polityki społecznej. Ponadto w bibliotece znajduje się wybrana literatura z zakresu nauk politycznych, socjologii, nauk prawnych, matematyki oraz ochrony środowiska. Zbiory obejmują polskie oraz obcojęzyczne książki i czasopisma. Księgozbiór udostępniany jest w wolnym dostępie do półek, a informacje o zbiorach można znaleźć w katalogu komputerowym. Przeszukiwanie literatury usprawniają terminale z dostępem do komputerowego katalogu bibliotecznego, Internetu i elektronicznych baz danych. W bibliotece tworzona jest kartoteka zagadnieniowa "Organizacja, Zarządzanie i Marketing" udostępniana on-line, która ujmuje artykuły z czasopism gromadzonych przez bibliotekę. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

 

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU WYCHOWANIA

FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII

45-758 Opole, ul. Prószkowska 76

budynek 9a – hala sportowa, pokój 02

tel. 77 449 83 14, 77 449 83 15

pn. – czw.: 8.30 – 18.00, pt. 8.30 – 14.30, sob. zjazdowa 8.30 – 14.30

e-mail: bg_wwfif@po.edu.pl

Biblioteka Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii powstała w 1998 r. Jej zbiory liczą blisko 10.000 wol. książek, czasopism i zbiorów specjalnych z zakresu: kultury fizycznej, fizjoterapii, rehabilitacji, wychowania fizycznego, sportu, turystyki i hotelarstwa oraz wybrana literatura z zakresu: anatomii, antropologii, biofizyki, biologii, filozofii, fizjologii, higieny, medycyny, metodyki, pedagogiki, dydaktyki, psychologii, socjologii i żywienia. Księgozbiór udostępniany jest w wolnym dostępie do półek, a informacje o zbiorach można znaleźć w katalogu komputerowym. Poszukiwanie literatury usprawnia 6 terminali z dostępem do komputerowego katalogu bibliotecznego, Internetu i elektronicznych baz danych. Na potrzeby czytelników wydziału tworzona jest kartoteka zagadnieniowa "Kultura Fizyczna" udostępniana on-line, która ujmuje artykuły z czasopism gromadzonych przez bibliotekę. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać wszyscy zainteresowani.