CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English version | Angielska wersja

Biblioteka Politechniki Opolskiej jest miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych.
Student niepełnosprawny nie musi osobiście korzystać z biblioteki. Może to zrobić za pośrednictwem wyznaczonego „Dysponenta”.
BPO dysponuje ogólnodostępnymi urządzeniami ułatwiającymi osobom z dysfunkcją wzroku (niewidzącym i niedowidzącym) korzystanie z bibliotecznych zasobów drukowanych i elektronicznych lub materiałów własnych.

Lokalizacja:

  • czytelnia: stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu wyposażone w klawiaturę dla osób słabowidzących oraz brajlowską, syntezator mowy, skaner umożliwiający przekształcanie tekstów drukowanych do plików mówionych oraz stacjonarny i mobilny powiększalnik tekstów. Polskojęzyczny syntezator mowy jest przydatny nie tylko przy korzystaniu z naszych zbiorów cyfrowych. Można z niego korzystać także podczas surfowania po Internecie, ponieważ syntezator odczytuje zaznaczony tekst. Komputer jest wyposażony również w słuchawki, aby głośne czytanie lektora nie przeszkadzało pozostałym czytelnikom. Ułatwieniem dla osób niedowidzących jest również możliwość ustawienia kontrastu – od czarno-białego po żółty. Dowolny tekst drukowany można powiększyć wykorzystując stacjonarny powiększalnik.
  • Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury, Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Biblioteka Wydziału Ekonomii i Zarządzania: profesjonalne skanery oraz stacjonarne i przenośne powiększalniki tekstów.

Stanowiska zostały sfinansowane ze środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Unii Europejskiej z programu „Jedna uczelnia wiele możliwości”.