CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English version | Angielska wersja

Baza Wiedzy Politechniki Opolskiej jest centralnym systemem ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego
i wydawniczego PO, które to zasady funkcjonowania na Uczelni reguluje Zarządzenie nr 15/2018 Rektora PO
z dn. 8 marca 2018 r.

Baza Wiedzy ma na celu upowszechnianie dorobku naukowego pracowników i studentów Politechniki Opolskiej.

Dorobek naukowy rejestrowany jest zgodnie z wymogami MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności
naukowej.Kontynuacja Budowy Bazy Wiedzy Politechniki Opolskiej

logo MNiSWZadanie finansowane w ramach umowy 836/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę.

Budowa Bazy Wiedzy Politechniki Opolskiej

Zadanie finansowane w ramach umowy 537/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę.