Strona główna

A- A A+


Oddział Informacji Naukowej i Promocji

Oddział Informacji Naukowej i Promocji. 2019-07-15 09:11.

ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ I PROMOCJI

45-272 Opole, ul. gen. K. Sosnkowskiego 31

tel. 77 449 86 97, pok. 112

czynny: pn. – pt. 8.30 – 15.00

Oddział Informacji Naukowej i Promocji prowadzi działalność:

  • informacyjną:

- udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i faktograficznych;

- prowadzenie badań bibliometrycznych osiągnięć naukowych pracowników uczelni (cytowania, indeks Hirscha, Impact Factor czasopism itp.);

- udostępnianie elektronicznych baz własnych i współtworzonych w ramach ogólnopolskich konsorcjów;

  • dydaktyczną:

- szkolenie użytkowników w zakresie poszukiwania literatury w zbiorach drukowanych i elektronicznych;

- szkolenie studentów rozpoczynających studia;

- pomoc w poszukiwaniach literaturowych;

- praktyki zawodowe dla pracowników innych bibliotek naukowych;

- zapoznawanie ze zbiorami i usługami bibliotecznymi wszystkich zainteresowanych;

  • dokumentacyjną:

- opracowywanie bazy publikacji pracowników Politechniki Opolskiej BIBLIO dostosowanej do wymagań oceny parametrycznej Modułu Sprawozdawczego;

- wpisywanie prac doktorskich pracowników Politechniki Opolskiej do bazy Bank prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych studentów i pracowników Politechniki Opolskiej;

  • promocyjną:

- promocja zbiorów i usług bibliotecznych poprzez m.in. organizowanie wystaw stałych i tematycznych, opracowanie informatorów, ulotek, zakładek;

- aktywne uczestnictwo w imprezach takich jak opolskie festiwale nauki, Dziecięca Politechnika Opolska;

- współpraca z lokalnymi mediami w ramach tworzenia odpowiedniego wizerunku biblioteki w środowisku;

- tworzenie i aktualizacja strony www biblioteki oraz Facebooka;

- tworzenie prezentacji multimedialnych o działalności biblioteki;

- redakcja rocznika ”Prasa o Politechnice Opolskiej”, na który składają się artykuły na temat uczelni publikowane w prasie lokalnej i na portalach internetowych.