Strona główna

A- A A+


Informacja dla autorów prac dyplomowych

Informacja dla autorów prac dyplomowych. 2014-04-29 07:33.

Zasady sporządzania przypisów bibliograficznych

Norma PN-ISO 690:2012P Informacja i dokumentacja – Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji.
W powyższej normie wymieniono elementy, które powinny być uwzględnione w przypisach bibliograficznych dotyczących drukowanych wydawnictw zwartych i ciągłych, rozdziałów, artykułów, itp. Ustalona została obowiązkowa kolejność elementów przypisów, określono zasady przejmowania i prezentacji informacji pochodzących z publikacji stanowiącej źródło oraz zastosowano jednolity system interpunkcji.

Wydawnictwa zwarte
Fragmenty w wydawnictwach zwartych
Artykuły w wydawnictwach zwartych
Elektroniczne wydawnictwa zwarte, bazy danych, programy komputerowe
Fragmenty w elektronicznych wydawnictwach zwartych, bazach danych lub programach komputerowych
Artykuły w elektronicznych wydawnictwach zwartych, bazach danych lub programach komputerowych
Wydawnictwa ciągłe
Artykuły w wydawnictwach ciągłych
Wydawnictwo elektroniczne ciągłe opisywane w całości
Artykuł w elektronicznym wydawnictwie ciągłym
Biuletyny elektroniczne, strony www, serwisy online
Dokumenty patentowe

Wybór książek na temat techniki pisania prac naukowych sprawdź w katalogu bibliotecznym http://sowa.bg.po.opole.pl/

 1. Poradnik dyplomanta / Jan Burek ; Politechnika Rzeszowska.- Rzeszów : Politechnika Rzeszowska - Oficyna Wydaw., 2001.
 2. Vademecum autora i wydawcy prac naukowych / Mirosław Krajewski.- Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Wydawnictwo, 2001.
 3. Przygotowanie pracy magisterskiej : przewodnik metodyczny / Henryk Budzeń ; Politechnika Radomska.- Radom : Politechnika Radomska - Wydaw., 2000.
 4. Metody uczenia się i zasady pisania prac licencjackich i magisterskich : poradnik jak się uczyć, jak pisać pracę dyplomową / Zdzisław Knecht ; Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu.- Wyd.2 popr.- Wrocław : BK - Wydaw., 2002.
 5. Vademecum pracy dyplomowej / Leszek Borcz ; Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu.- Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2001.
 6. Zdobywanie wiedzy : poradnik podnoszenia kwalifikacji : (magisteria, doktoraty, habilitacje) / Romuald Kolman.- Bydgoszcz : Branta, 2004.
 7. Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku / Ewa Bielec, Janusz Bielec.- Kraków : EJB - Wydaw., 2000.
 8. Prace magisterskie i licencjackie / Andrzej Pułło.- Wyd. 3, dodr.- Warszawa : LexisNexis, Wydawnictwo Prawnicze, 2004.
 9. Jak pisać prace dyplomowe : (wskazówki praktyczne) / Krystyna Kwaśniewska.- Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, 2005.
 10. Piszę akademicką pracę promocyjną : licencjacką, magisterską, doktorską / Krystyna Wojcik.- Warszawa : Placet - Agencja Wydaw., 2005.
 11. Jak pisać pracę magisterską : poradnik dla studentów / Maria Węglińska.- Wyd.5.- Kraków : Impuls - Oficyna Wydaw., 2005.
 12. Metodyka przygotowania prac licencjackich i magisterskich / Jan Roszczypała.- Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2003.
 13. Przygotowanie pracy dyplomowej : poradnik dla studentów / Wiesław Gonciarski.- Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004.
 14. Metodyka pisania prac dyplomowych : skrypt dla studentów / Danuta Hombek.- Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętności, 2005.
 15. Technika pisania prac magisterskich : krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej / Radosław Zenderowski.- Warszawa : CeDeWu, [2005]
 16. Poradnik metodyczny dla studentów / Kazimierz Pająk ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile.- Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2005.
 17. Metodyka pisania pracy dyplomowej / Zdzisław Szkutnik ; Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych.- Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2005.
 18. Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów / Andrzej Pułło.- Wyd. 4 zm.- Warszawa : LexisNexis, Wydawnictwo Prawnicze, 2006.
 19. Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku / Ewa Bielec, Janusz Bielec.- Wyd.3 popr. i rozsz.- Kraków : EJB - Wydaw. : Wingert, Arkadiusz - Wydaw., 2007.
 20. Redagowanie prac dyplomowych : wskazówki metodyczne dla studentów / Arkadiusz Dudziak, Agnieszka Żejmo.- Warszawa : Difin, Centrum Doradztwa i Informacji, cop. 2008.
 21. Praca magisterska, licencjat : krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej / Radosław Zenderowski.- [Wyd. 5 zm.].- Warszawa : CeDeWu.PL, [2009].
 22. Zasady tworzenia prac promocyjnych / Marian Turek, Izabela Jonek-Kowalska.- Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008.
 23. Przewodnik pisania pracy dyplomowej / Anna Galor [et al. ; Akademia Morska Szczecin].- Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej, 2009.
 24. Jak pisać pracę magisterską / Jan Boć ; konsult. jęz. Jan Miodek.- Wyd. 7.- Wrocław : Kolonia Limited, 2009.
 25. Jak pisać prace dyplomowe : (wskazówki praktyczne) / Krystyna Kwaśniewska.- Wyd. 3 uzup.- Bydgoszcz : Wydawnictwo KPSW [Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej], 2010.
 26. Kompendium wiedzy o technice przygotowania pracy dyplomowej / Leszek Kozioł, Zenon Muszyński ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie.- Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2008.
 27. Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej / Renata Wojciechowska.- Warszawa : Difin, 2010.

Wybór stron internetowych na temat techniki pisania prac naukowych (strony ogólnodostępne)

 

 1. http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=10515&from=FBC
 2. http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/doccontent?id=16883&from=FBC
 3. Cempel, Czesław: Jak pisać i publikować pracę naukową. Dostępny w Internecie: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=8889&from=&dirids=1
 4. Magisterka : Kiedy i od czego zacząć pisanie pracy magisterskiej. Dostępny w Internecie: http://www.dlaczego.com.pl/szukaj/index/?tag=magisterka
 5. Informacje dla autorów prac naukowych, magisterskich, dyplomowych. Dostępny w Internecie: http://www.bg.pw.edu.pl/prac_nauk.html
 6. Czachorowski, Stanisław.: Jak napisać pracę magisterską - poradnik dla magistranta Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska. Olsztyn, 2005. Dostępny w Internecie: http://www.uwm.edu.pl/czachor/dyda/poradnik.pdf