A- A A+


Soboty zjazdowe w bibliotekach wydziałowych - semestr zimowy

Soboty zjazdowe w bibliotekach wydziałowych - semestr zimowy. 2018-09-28 12:34.

Organizacja pracy BWBiA, BWEiZ i BWM w soboty zjazdowe w semestrze zimowym 2018/2019:

październik - czynne w sobotę zjazdową 13.10.2018, w poniedziałek 15.10.2018 nieczynne,

listopad - czynne w sobotę zjazdową 17.11.2018, w poniedziałek 19.11.2018 nieczynne,

grudzień - czynne w sobotę zjazdową 08.12.2018, w poniedziałek 10.12.2018 nieczynne,

styczeń - czynne w sobotę zjazdową 12.01.2019, w poniedziałek 14.01.2019 nieczynne.

W pozostałe soboty wyżej wymienione biblioteki wydziałowe są nieczynne.

Organizacja pracy BWWFiF w soboty zjazdowe w semestrze zimowym 2018/2019 - soboty pracujące:

13.10.2018
20.10.2018
27.10.2018

17.11.2018
24.11.2018

08.12.2018
15.12.2018

12.01.2019
19.01.2019
26.01.2019