A- A A+


Soboty zjazdowe w bibliotekach wydziałowych - semestr letni

Soboty zjazdowe w bibliotekach wydziałowych - semestr letni. 2019-03-07 10:42.

Organizacja pracy BWBiA, BWEiZ i BWM w soboty zjazdowe w semestrze letnim 2018/2019:

marzec - czynne w sobotę zjazdową 02.03.2019, w poniedziałek 04.03.2019 nieczynne,

kwiecień - czynne w sobotę zjazdową 06.04.2019, w poniedziałek 08.04.2019 nieczynne oprócz BWBiA - termin zjazdu zmieniony na 13.04.2019, w poniedziałek 15.04.2019 nieczynne,

maj - czynne w sobotę zjazdową 11.05.2019, w poniedziałek 13.05.2019 nieczynne,

czerwiec - czynne w sobotę zjazdową 1.06.2019, w poniedziałek 3.06.2019 nieczynne.

W pozostałe soboty wyżej wymienione biblioteki wydziałowe są nieczynne.

Organizacja pracy BWWFiF w soboty zjazdowe w semestrze zimowym 2018/2019 - soboty pracujące:

02.03.2019
09.03.2019
16.03.2019

06.04.2019
27.04.2019

11.05.2019
18.05.2019

01.06.2019
08.06.2019
15.06.2019