Strona główna

A- A A+


Kalendarium

Kalendarium. 2018-06-07 11:38.

Dzieje Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej są ściśle związane z historią Uczelni. Odzwierciedlają one swoim charakterem losy Uczelni oraz poszczególne etapy jej rozwoju.

1966 - Powołanie Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

1976 - Powołanie Biblioteki Instytutu Budowy Maszyn obecnie funkcjonującej jako Biblioteka Wydziału Mechanicznego.

1977 - Zapoczątkowanie badań cytowań pracowników naukowych WSI w Opolu.

1985 - Przeprowadzka Biblioteki Głównej do nowego budynku przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 31, gdzie mieści się do dzisiaj.

1986 - Powołanie Biblioteki Instytutu Inżynierii Lądowej obecnie funkcjonującej jako Biblioteka Wydziału Budownictwa.

1990 - Zapoczątkowanie komputeryzacji biblioteki.

1996 - Przekształcenie Uczelni w Politechnikę Opolską, a biblioteki w Bibliotekę Główną Politechniki Opolskiej.

1997 - Wdrożenie pierwszych modułów komputerowego systemu bibliotecznego SOWA.

1998 - Uruchomienie strony www biblioteki.

- Powołanie Biblioteki Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii.

1999 - Udział w międzynarodowym programie TEMPUS, zorganizowanie przez BG PO konferencji "Elektroniczna biblioteka dzisiaj".

- Wydanie pierwszego rocznika wydawnictwa „Prasa o Politechnice Opolskiej”.

2000 - Wprowadzenie bezrewersowego zamawiania książek poprzez moduł OPAC.

- Elektroniczny dostęp do pierwszych elektronicznych czasopism naukowych Springer.

- Prezentacja dorobku pracowników naukowych PO w Internecie.

2001 - Powołanie Biblioteki Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

2002 - Uruchomienie internetowego systemu informowania o zbiorach biblioteki.

2004 - Uruchomienie bezprzewodowego Internetu w Bibliotece Głównej.

2005 - Rozpoczęcie aktywnego udziału biblioteki w Opolskich Festiwalach Nauki.

- Opracowanie i uruchomienie baz: Bank prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych oraz Bank propozycji tematów prac dyplomowych.

- Wydanie we współpracy z bibliotekami Wrocławia i Opola Środowiskowego Katalogu Czasopism Zagranicznych.

2006 - Elektroniczny dostęp do pierwszych 500 tytułów pełnotekstowych naukowych książek zagranicznych firmy KNOVEL.

2007 - Zapoczątkowanie współpracy z Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej.

2009 - Wdrożenie modułu opracowania książek w formacie MARC 21.

- Organizacja seminarium „Biblioteka – nauka – gospodarka: wybrane obszary współpracy”.

- Aktywne włączenie się biblioteki w projekt Dziecięca Politechnika Opolska.

- Uruchomienie w bibliotece multimedialnego stanowiska dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Udział biblioteki w międzynarodowym projekcie „Bookcrossing”.

2010 - Wyposażenie bibliotek wydziałowych w specjalistyczne powiększalniki i skanery dla osób z dysfunkcją wzroku.

2011 - Wydanie książki „Biblioteka w środowisku współczesnej uczelni wyższej. Księga jubileuszowa 45-lecia Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej 1966-2011”.

- Otwarcie minigalerii „Galimatias” prezentującej prace studentów, pracowników, dzieci uczestniczących w projekcie Dziecięca Politechnika Opolska.

- Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu na projekt architektoniczny budynku dydaktycznego NEWTON, w którym mieścić się będzie nowa siedziba Biblioteki Głównej.

2012 - Zmiana dotychczasowego loga biblioteki na logo wyłonione z konkursu ogłoszonego przez bibliotekę.

2013 - Uruchomienie multiwyszukiwarki umożliwiającej przeszukiwanie źródeł elektronicznych wewnętrznych i zewnętrznych Biblioteki Politechniki Opolskiej poprzez jedno okienko wyszukiwawcze.

- Uruchomienie nowej strony internetowej Biblioteki Głównej PO.

2014 - Organizacja II Forum Bibliotekarzy Województwa Opolskiego "Biblioteka w procesie aktywizacji społeczności regionu".

2015 - Współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Informacja - dobro publiczne czy prywatne?".

2016 - Obchody jubileuszu 50-lecia istnienia Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej.

2017 - Współorganizacja II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Informacja - dobro publiczne czy prywatne? Od nadmiaru do umiaru".

2018 - Odejście na emeryturę dr inż. Elżbiety Czerwińskiej, dotychczasowego dyrektora biblioteki (20.04). Nowym dyrektorem zostaje mgr Anna Jańdziak (21.04).

Dzieje Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej są ściśle związane z historią Uczelni. Odzwierciedlają one swoim charakterem losy Uczelni oraz poszczególne etapy jej rozwoju.1966 - Powołanie Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

1976 - Powołanie Biblioteki Instytutu Budowy Maszyn obecnie funkcjonującej jako Biblioteka Wydziału Mechanicznego.

1977 - Zapoczątkowanie badań cytowań pracowników naukowych WSI w Opolu.

1985 - Przeprowadzka Biblioteki Głównej do nowego budynku przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 31, gdzie mieści się do dzisiaj.

1986 - Powołanie Biblioteki Instytutu Inżynierii Lądowej obecnie funkcjonującej jako Biblioteka Wydziału Budownictwa.

1990 - Zapoczątkowanie komputeryzacji biblioteki.

1996 - Przekształcenie Uczelni w Politechnikę Opolską, a biblioteki w Bibliotekę Główną Politechniki Opolskiej.

1997 - Wdrożenie pierwszych modułów komputerowego systemu bibliotecznego SOWA.

1998 - Uruchomienie strony www biblioteki.

- Powołanie Biblioteki Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii.

1999 - Udział w międzynarodowym programie TEMPUS, zorganizowanie przez BG PO konferencji "Elektroniczna biblioteka dzisiaj".

- Wydanie pierwszego rocznika wydawnictwa „Prasa o Politechnice Opolskiej”.

2000 - Wprowadzenie bezrewersowego zamawiania książek poprzez moduł OPAC.

- Elektroniczny dostęp do pierwszych elektronicznych czasopism naukowych Springer.

- Prezentacja dorobku pracowników naukowych PO w Internecie.

2001 - Powołanie Biblioteki Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

2002 - Uruchomienie internetowego systemu informowania o zbiorach biblioteki.

2004 - Uruchomienie bezprzewodowego Internetu w Bibliotece Głównej.

2005 - Rozpoczęcie aktywnego udziału biblioteki w Opolskich Festiwalach Nauki.

- Opracowanie i uruchomienie baz: Bank prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych oraz Bank propozycji tematów prac dyplomowych.

- Wydanie we współpracy z bibliotekami Wrocławia i Opola Środowiskowego Katalogu Czasopism Zagranicznych.

2006 - Elektroniczny dostęp do pierwszych 500 tytułów pełnotekstowych naukowych książek zagranicznych firmy KNOVEL.

2007 - Zapoczątkowanie współpracy z Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej.

2009 - Wdrożenie modułu opracowania książek w formacie MARC 21.

- Organizacja seminarium „Biblioteka – nauka – gospodarka: wybrane obszary współpracy”.

- Aktywne włączenie się biblioteki w projekt Dziecięca Politechnika Opolska.

- Uruchomienie w bibliotece multimedialnego stanowiska dla osób z dysfunkcją wzroku.

- Udział biblioteki w międzynarodowym projekcie „Bookcrossing”.

2010 - Wyposażenie bibliotek wydziałowych w specjalistyczne powiększalniki i skanery dla osób z dysfunkcją wzroku.

2011 - Wydanie książki „Biblioteka w środowisku współczesnej uczelni wyższej. Księga jubileuszowa 45-lecia Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej 1966-2011”.

- Otwarcie mini galerii „Galimatias” prezentującej prace studentów, pracowników, dzieci uczestniczących w projekcie Dziecięca Politechnika Opolska.

- Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu na projekt architektoniczny budynku dydaktycznego NEWTON, w którym mieścić się będzie nowa siedziba Biblioteki Głównej.