Strona główna

A- A A+


Bank prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych

Bank prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych. 2017-07-24 07:27.

Bank prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych zawiera opisy prac dyplomowych, licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych studentów i pracowników obronionych na Politechnice Opolskiej.
Baza prezentuje prace dyplomowe od 2004 roku, natomiast prace doktorskie i habilitacyjne od roku przyznania uprawnień w danej dyscyplinie.
Baza aktualizowana jest na bieżąco.

Zarządzenie - Karta opisu pracy dyplomowej / rozprawy habilitacyjnej
Zarządzenie - Karta opisu rozprawy doktorskiej