Strona główna

A- A A+


Zasady użytkowania e-zasobów

Zasady użytkowania e-zasobów. 2014-04-29 07:33.

OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA E-ZASOBÓW

Nieuprawnione wykorzystywanie produktów licencjonowanych może spowodować odłączenie dostępu dla całej uczelni.

Osobami upoważnionymi do korzystania z dostępu do licencjonowanych e-zasobów są autoryzowani użytkownicy, tj. pracownicy, słuchacze studiów doktoranckich i studenci PO.

Dozwolone korzystanie:

  • przeszukiwanie, odtwarzanie i wgląd w e-zasoby;
  • kopiowanie - z przestrzeganiem umów licencyjnych i praw autorskich (w tym drukowanie i zapisywanie na nośnikach elektronicznych) oraz przechowywanie tak długo, jak to jest niezbędne do ich indywidualnego użytku;
  • wykorzystanie dla potrzeb badań lub prywatnych studiów, ale nie do stosowania w celach komercyjnych;
  • włączanie do prezentacji z zachowaniem formuły cytowania lub z formułą "powielone za zgodą wydawcy..." - te formuły muszą pojawić się w sposób czytelny dla odbiorcy;
  • włączanie do publikowanej pracy na warunkach licencjodawcy, jeśli takowe są wymagane.

Zabrania się:

  • tworzenia lokalnych archiwów na podstawie udostępnionych e-zasobów (drukowanie lub przegrywanie na własny komputer całych numerów e-publikacji);
  • używania programów automatycznie ściągających (spiderów) oraz nagminne kopiowanie tekstów - zgodnie z umową licencyjną dozwolone jest drukowanie lub zapisywanie poszczególnych tekstów do celów własnych tj. prac naukowych;
  • usuwania i modyfikacji informacji o prawach autorskich i prawie własności, oznaczenia autora lub innych ograniczeń odpowiedzialności określonych na produktach lub na ekranie;
  • sprzedaży, odsprzedaży, wynajmowania i przekazywania informacji w dowolnej formie osobom nieupoważnionym.