Strona główna

A- A A+


Wejście do e-zasobów spoza sieci PO

Wejście do e-zasobów spoza sieci PO. 2014-04-29 07:33.

W przypadku systemu Windows, aby uzyskać dostęp do czasopism Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej z sieci poza uczelnianej np.: z domu należy pobrać zestaw plików ze skryptami (włączający/wyłączający proxy dla przeglądarki Microsoft Internet Explorer) i zapoznać się z instrukcją.
http://www.uoi.po.opole.pl/index.php/uslugi/dostep-do-czasopism-bg-serwer-proxy

UWAGA: Skryptów nie należy uruchamiać na komputerach podłączonych do sieci komputerowej Politechniki Opolskiej, spowoduje to brak możliwości przeglądania witryn WWW w sieci Internet.

Opcje konfiguracyjne dla pozostałych przeglądarek/systemów:

  • Adres serwera proxy: proxy.po.opole.pl
  • Port: 8080
  • Login/hasło: login/hasło dostępowe do poczty pracowniczej