Strona główna

A- A A+


e-zasoby

Alfabetyczny wykaz e-zasobów

 

NazwaTypDostępJęzykTematykaRodzajInfo
ACADEMICA e-baza Czytelnia BG Polska interdyscyplinarna pełnotekstowa
AGH Kraków - czasopisma elektroniczne AGH e-baza wolny Polska interdyscyplinarna pełnotekstowa
AGRO e-baza wolny Polska ochrona środowiska, rolnictwo, nauki przyrodnicze, technika bibliograficzno-abstraktowa
ARIANTA e-czasopisma wolny Polska interdyscyplinarna pełnotekstowa
Article@inist e-baza wolny France interdyscyplinarna bibliograficzna
Bank prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych e-baza wolny Polska interdyscyplinarna bibliograficzno-abstraktowa
BASPAW e-baza wolny Polska spawalnictwo bibliograficzno-abstraktowa
Baza Geologiczna e-baza wolny Polska geologia faktograficzna
BazEkon e-baza wolny Polska nauki ekonomiczne bibliograficzno-abstraktowa, w części pełnotekstowa, parametryczna
BazHum e-baza wolny Polska nauki humanistyczne bibliograficzna
BazTech e-baza wolny Polska nauki techniczne bibliograficzno-abstraktowa, w części pełnotekstowa
BazTOL e-baza wolny Polska nauki techniczne faktograficzna
Bazy Biblioteki Narodowej e-baza wolny Polska interdyscyplinarna katalogowa, bibliograficzno-abstraktowa
Bazy OPI – Informacja o Nauce Polskiej e-baza wolny Polska interdyscyplinarna faktograficzna
Bazy Urzędu Patentowego e-baza wolny Polska patenty pełnotekstowa
BIBLIO - publikacje pracowników PO e-baza wolny Polska interdyscyplinarna bibliograficzna
Bibliografia Geografii Polskiej e-baza wolny Polska geografia bibliograficzna
CiteSeerX e-baza wolny informatyka pełnotekstowa
CORDIS e-baza wolny Polska Unia Europejska faktograficzna
CYTOWANIA w BazEkon e-baza wolny Polska nauki ekonomiczne parametryczna, bibliograficzno-abstraktowa, w części pełnotekstowa
DML-PL e-baza wolny Polska matematyka pełnotekstowa
DOAJ e-baza wolny interdyscyplinarna pełnotekstowa
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (DBC) e-książki wolny Polska interdyscyplinarna pełnotekstowa
Dspace e-baza wolny automatyka, elektrotechnika, elektronika, informatyka, telekomunikacja pełnotekstowa
E-LIS e-baza wolny bibliotekarstwo, informacja naukowa pełnotekstowa
EBSCO e-czasopisma sieć uczelniana interdyscyplinarna pełnotekstowa, bibliograficzno-abstraktowa
EECS e-baza wolny elektrotechnika, elektronika, informatyka pełnotekstowa
Ekonomia on-line e-baza wolny Polska ekonomia faktograficzna, bibliograficzna
Elsevier / ScienceDirect e-baza sieć uczelniana interdyscyplinarna pełnotekstowa
EuDML e-baza wolny matematyka i nauki pokrewne pełnotekstowa
Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) e-baza wolny Polska interdyscyplinarna pełnotekstowa
Free Electronic Math Journals e-czasopisma wolny matematyka pełnotekstowa
globalEDGE e-baza wolny biznes, ekonomia pełnotekstowa
Google Scholar e-baza wolny interdyscyplinarna bibliograficzno-abstraktowa, w części pełnotekstowa, parametryczna
Hindawi Publishing Corporation e-baza wolny interdyscyplinarna pełnotekstowa
IBUK Libra e-baza sieć uczelniana Polska interdyscyplinarna pełnotekstowa
Informacja Prawna e-baza wolny Polska prawo pełnotekstowa
Internetowy System Aktów Prawnych e-baza wolny Polska polskie akty prawne pełnotekstowa
Journal Citation Reports e-baza sieć uczelniana interdyscyplinarna bibliograficzno-abstraktowa, parametryczna
KARO kartoteka wolny Polska interdyscyplinarna katalogowa
Konferencje Krynickie – Referaty e-baza wolny Polska interdyscyplinarna pełnotekstowa
LEKSYKA e-baza wolny Polska interdyscyplinarna słownik
Legalis e-baza sieć uczelniana National Flag of Poland prawo platforma
Lista regensburska e-czasopisma wolny interdyscyplinarna prawo
MatWeb e-baza wolny opisy właściwości: polimerów, metali, stopów metali, materiałów ceramicznych, półprzewodników i inny pełnotekstowa
Medline e-baza sieć uczelniana nauki medyczne abstraktowa
NASBI e-baza sieć uczelniana National Flag of Polandgb informatyka, biznes, ekonomia oraz psychologia pełnotekstowa con info
NATURE e-baza sieć uczelniana nauki przyrodnicze pełnotekstowa
Ovid e-baza sieć uczelniana gb nauki medyczne pełnotekstowa
PAN - Czytelnia czasopism e-czasopisma wolny Polska interdyscyplinarna pełnotekstowa
Pedagog e-baza wolny Polska pedagogika, edukacja bibliograficzna
Persée: Portail de revues en sciences humaines et sociales e-baza wolny France interdyscyplinarna bibliograficzna, w części pełnotekstowa
Polish Scientific Journal Contens e-baza wolny ochrona środowiska, rolnictwo, nauki przyrodnicze bibliograficzno-abstraktowa
Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) e-baza wolny Polska interdyscyplinarna sklep PKN
Portal Czasopism Naukowych e-czasopisma wolny Polska interdyscyplinarna pełnotekstowa
PUBMED e-czasopisma wolny medycyna, nauki biologiczne bibliograficzno-abstraktowa, w części pełnotekstowa
QUAKELINE e-baza wolny nauki o ziemi (trzęsienia ziemi, zagrożenia naturalne) bibliograficzna
ResearchGATE e-baza wolny interdyscyplinarna portal naukowy
SAWIOS e-baza wolny Polska nauki techniczne bibliograficzna
SCIENCE e-czasopisma sieć uczelniana nauki przyrodnicze pełnotekstowa
SCImago Journal & Country Rank (SJR) - porównywarka czasopism e-czasopisma wolny interdyscyplinarna bibliograficzno-abstraktowa
SciTech Connect e-baza wolny energetyka, chemia, fizyka, ochrona środowiska, geologia, klimatologia, oceanografia, matematyka, in abstraktowa
Scopus e-baza sieć uczelniana nauki matematyczno-przyrodnicze, techniczne, medyczne i humanistyczne bibliograficzno-abstraktowa
SIBROL e-baza wolny Polska rolnictwo i inżynieria rolnicza, hydrologia, zasoby naturalne, ochrona środowiska abstraktowa
SIGŻ e-baza wolny Polska rolnictwo, przemysł spożywczy abstraktowa
Social Science Research Network e-baza wolny nauki społeczne, m.in. ekonomia, finanse, marketing, zarządzanie, antropologia, archeologia pełnotekstowa
SPORT - Bibliografia Zawartości Czasopism AWF w Poznaniu e-czasopisma wolny Polska sport, kultura fizyczna bibliograficzna
Springer Link e-baza sieć uczelniana interdyscyplinarna pełnotekstowa
SYMPO e-baza wolny Polska interdyscyplinarna bibliograficzna
Teberia e-baza wolny Polska energetyka, górnictwo, ochrona środowiska pełnotekstowa
WEB OF SCIENCE e-baza sieć uczelniana interdyscyplinarna platforma
Web of Science Core Collection e-baza sieć uczelniana nauki techniczne, nauki społeczne, nauki humanistyczne bibliograficzno-abstraktowa, parametryczna
Wiley-Blackwell e-baza sieć uczelniana nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne pełnotekstowa, bibliograficzno-abstraktowa
Wirtualna Biblioteka Nauki e-baza sieć uczelniana interdyscyplinarna portal naukowy

Kontakt w sprawie baz

W sprawach testowania, zakupu i dostępu do baz danych prosimy o kontakt dyrektorem Biblioteki Głównej PO, panią Anną Jańdziak.

Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej
ul. Sosnkowskiego 31, pokój 117
45-272 Opole
a.jandziak@po.opole.pl
tel. 77 449 86 98

Wejście do e-zasobów spoza sieci PO

W przypadku systemu Windows, aby uzyskać dostęp do czasopism Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej z sieci poza uczelnianej np.: z domu należy pobrać zestaw plików ze skryptami (włączający/wyłączający proxy dla przeglądarki Microsoft Internet Explorer) i zapoznać się z instrukcją.
http://www.uoi.po.opole.pl/index.php/uslugi/dostep-do-czasopism-bg-serwer-proxy

UWAGA: Skryptów nie należy uruchamiać na komputerach podłączonych do sieci komputerowej Politechniki Opolskiej, spowoduje to brak możliwości przeglądania witryn WWW w sieci Internet.

Opcje konfiguracyjne dla pozostałych przeglądarek/systemów:

 • Adres serwera proxy: proxy.po.opole.pl
 • Port: 8080
 • Login/hasło: login/hasło dostępowe do poczty pracowniczej

Zasady użytkowania e-zasobów

OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA E-ZASOBÓW

Nieuprawnione wykorzystywanie produktów licencjonowanych może spowodować odłączenie dostępu dla całej uczelni.

Osobami upoważnionymi do korzystania z dostępu do licencjonowanych e-zasobów są autoryzowani użytkownicy, tj. pracownicy, słuchacze studiów doktoranckich i studenci PO.

Dozwolone korzystanie:

 • przeszukiwanie, odtwarzanie i wgląd w e-zasoby;
 • kopiowanie - z przestrzeganiem umów licencyjnych i praw autorskich (w tym drukowanie i zapisywanie na nośnikach elektronicznych) oraz przechowywanie tak długo, jak to jest niezbędne do ich indywidualnego użytku;
 • wykorzystanie dla potrzeb badań lub prywatnych studiów, ale nie do stosowania w celach komercyjnych;
 • włączanie do prezentacji z zachowaniem formuły cytowania lub z formułą "powielone za zgodą wydawcy..." - te formuły muszą pojawić się w sposób czytelny dla odbiorcy;
 • włączanie do publikowanej pracy na warunkach licencjodawcy, jeśli takowe są wymagane.

Zabrania się:

 • tworzenia lokalnych archiwów na podstawie udostępnionych e-zasobów (drukowanie lub przegrywanie na własny komputer całych numerów e-publikacji);
 • używania programów automatycznie ściągających (spiderów) oraz nagminne kopiowanie tekstów - zgodnie z umową licencyjną dozwolone jest drukowanie lub zapisywanie poszczególnych tekstów do celów własnych tj. prac naukowych;
 • usuwania i modyfikacji informacji o prawach autorskich i prawie własności, oznaczenia autora lub innych ograniczeń odpowiedzialności określonych na produktach lub na ekranie;
 • sprzedaży, odsprzedaży, wynajmowania i przekazywania informacji w dowolnej formie osobom nieupoważnionym.