CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English version | Angielska wersja

Biblioteka Politechniki Opolskiej jest największą na Opolszczyźnie techniczną biblioteką naukową, otwartą dla całego środowiska regionu opolskiego.
Jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych oraz usługowych i wraz z czterema bibliotekami wydziałowymi tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny. Do głównych zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowanie, przechowywanie, udostępnianie zbiorów bibliotecznych, udzielanie informacji naukowej i zapewnianie dostępu do krajowych i światowych zasobów informacyjnych.
Użytkownicy biblioteki mogą pracować w nowocześnie wyposażonych, przestronnych czytelniach. Korzystanie z księgozbioru podręcznego ułatwia wolny dostęp do zbiorów. Przeszukiwanie literatury usprawniają terminale z dostępem do komputerowego katalogu bibliotecznego oraz komputerowe stanowiska multimedialne z dostępem do Internetu i internetowych baz danych.
Komputeryzacja objęła wszystkie czynności bibliotekarskie: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów oraz informację naukową. System informatycznej obsługi biblioteki - SOWA umożliwia zarówno przeglądanie, zamawianie dokumentów jak i elektroniczną prolongatę ich wypożyczeń.
Ważnym źródłem informacji o charakterze bibliograficznym, abstraktowym i pełnotekstowym są bazy danych, udostępniane w sieci bibliotecznej oraz przez Internet.
Bazy tworzone w bibliotece to:

  • komputerowy katalog zasobów biblioteki opracowany w systemie bibliotecznym SOWA,
  • baza publikacji pracowników Uczelni,
  • kartoteki zagadnieniowe obejmujące tematykę niekonwencjonalnych źródeł energii, organizacji, zarządzania i marketingu, Unii Europejskiej, kultury fizycznej, architektury i budownictwa oraz transportu, spedycji i logistyki.

Biblioteka również współtworzy:

  • Bibliografię Zawartości Polskich Czasopism Technicznych BazTech - rejestrującą artykuły z ponad 700 tytułów czasopism technicznych.

Udostępnia sieciowo bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz do pełnych tekstów książek w bazie Ibuk. Organizuje wymianę zbiorów bibliotecznych z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi oraz wzajemną wymianę materiałów informacyjnych bibliotek opolskich.