CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English version | Angielska wersja
Imię i nazwiskoFunkcjaTelefon
mgr Anna Jańdziak Dyrektor 77 449 86 98 a.jandziak@po.edu.pl
mgr inż. Beata Kopka Zastępca dyrektora 77 449 87 03 b.kopka@po.edu.pl
mgr inż. Bożena Budrewicz Oddział Informacji Naukowej i Promocji 77 449 86 97 b.budrewicz@po.edu.pl
mgr inż. Kamila Dzirba Biblioteka Wydziału Mechanicznego 77 449 88 20 k.dzirba@po.edu.pl
mgr Wioletta Ernst Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów 77 449 86 96 w.ernst@po.edu.pl
mgr Karina Fedynyszyn Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów 77 449 86 96 k.fedynyszyn@po.edu.pl
mgr inż. Teresa Glapa Kierownik Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów 77 449 86 94 t.glapa@po.edu.pl
mgr Małgorzata Guziałowska Wypożyczalnia 77 449 86 92 m.guzialowska@po.edu.pl
mgr Joanna Janeta Informatyk biblioteczny 77 449 86 93 j.janeta@po.edu.pl
Maria Kowalczyk Kierownik Oddziału Udostępniania 77 449 86 92 m.kowalczyk@po.edu.pl
mgr Małgorzata Kurek Biblioteka Wydziału Ekonomii i Zarządzania 77 449 87 55 m.kurek@po.edu.pl
mgr Katarzyna Kurowska Biblioteka Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 77 449 83 14 k.dyballa@po.edu.pl
Danuta Mazur Magazyn 77 449 86 90 d.mazur@po.edu.pl
mgr inż. Katarzyna Murek Oddział Informacji Naukowej i Promocji 77 449 86 97 k.murek@po.edu.pl
mgr Barbara Nowosielska Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów 77 449 86 94 b.nowosielska@po.edu.pl
mgr inż. Katarzyna Petela Czytelnia 77 449 86 91 k.petela@po.edu.pl
Elżbieta Pindel Magazyn 77 449 86 90 e.pindel@po.edu.pl
Grażyna Potera Samodzielne stanowisko ds. kontroli i selekcji księgozbioru 77 449 86 93 g.potera@po.edu.pl
Izabela Prokop
Introligator przemysłowy
77 449 84 79
mgr Dorota Raudzis Kierownik Zespołu Bibliotek Specjalistycznych 77 449 88 20 d.raudzis@po.edu.pl
mgr Małgorzata Rybczyńska Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury 77 449 85 83 m.rybczynska@po.edu.pl
Beata Sawko Samodzielne stanowisko ds. administracyjnych 77 449 86 95 b.sawko@po.edu.pl
mgr Katarzyna Schab Biblioteka Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 77 449 83 14 k.schab@po.edu.pl
Piotr Skotnicki Informatyk biblioteczny 77 449 87 05 p.skotnicki@po.edu.pl
mgr Justyna Weigt Oddział Informacji Naukowej i Promocji 77 449 86 97 j.weigt@po.edu.pl
mgr Joanna Tomasiewicz Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów 77 449 86 96 j.tomasiewicz@po.edu.pl
Małgorzata Zielony Magazyn 77 449 86 90 m.zielony@po.opole.pl
Lucyna Żabska Magazyn 77 449 86 90 l.zabska@po.edu.pl
mgr Ewa Żelawska

Czytelnia

77 449 86 91 e.zelawska@po.edu.pl