CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English version | Angielska wersja

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) jest jednym z podsystemów zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on. Głównym celem systemu PBN jest stworzenie globalnej bazy danych o dorobku publikacyjnym Polskich jednostek naukowych.

Dane do systemu mogą wprowadzać autorzy publikacji w zakresie tworzenia własnej bibliografii naukowej, jak również jednostki naukowe tworzące bibliografię naukową swojej jednostki. Dane te gromadzone są w otwartej części systemu nazywanej Modułem Repozytoryjnym, do którego może zarejestrować się każda zainteresowana osoba.

Ponadto jednostki naukowe w ramach obowiązku ustawowego określonego ustawą o zasadach finansowania nauki wprowadzają dane o publikacjach, monografiach oraz rozdziałach monografii, którego autorami są pracownicy jednostki lub osoby niezatrudnione w jednostce, ale afiliujące daną publikację do tej jednostki. Dane w tym zakresie wprowadzane są w zamkniętej części systemu nazywanej Modułem Sprawozdawczym. W przypadku Politechniki Opolskiej pracownicy Oddziału Informacji Naukowej i Promocji Biblioteki PO zbierają dane o publikacjach dostarczane im przez pracowników naukowych (zgodnie z zarządzeniem Rektora PO nr 15/2018), które wprowadzają do Bazy Wiedzy. Dane te weryfikują później importerzy publikacji mianowani przez kierownika danej jednostki naukowej, gdyż to oni mają dostęp do Modułu.

Informacje gromadzone w tzw. Module Sprawozdawczym posłużą jako element w przygotowaniu ankiety jednostki mającej na celu poddanie jednostki kompleksowej ocenie parametrycznej.

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: publikacje_bg@po.edu.pl.