CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English version | Angielska wersja

Informacja normalizacyjna

Istnieje możliwość uzyskania informacji na podstawie następujących źródeł:

  • polskich norm (PN) obowiązujących: A-Z, EN, EN ISO, EN ISO/IEC, ENV, ETS, ETSI EN, IEC, ISO, ISO/IEC oraz archiwalnych,
  • norm branżowych (BN),
  • Aprobat Technicznych ITB do 2008 roku.

Normy udostępniane są tylko na miejscu w czytelni:

e-mail: bg_czytelnia@po.edu.pl

a Aprobaty Techniczne ITB udostępniane są tylko na miejscu w Bibliotece Wydziału Budownictwa:

e-mail: bg_wb@po.edu.pl

Pomocne linki

Polski Komitet Normalizacyjny

Katalogi norm krajów Unii Europejskiej (CEN)

Informacje o IEC - Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej

Informacje o ETSI - Europejskim Komitecie Normalizacji Elektrotechnicznej

Informacja o ISO - Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej

Informacja patentowa

Bazy patentowe Urzędu Patentowego RP

Dzienniki Urzędowe UPRP

Biuletyn i Wiadomości Urzędu Patentowego RP

ESPACENET (polski interfejs) – baza zgłoszeń i patentów polskich oraz dokumentów Europejskiego Urzędu Patentowego WIPO (OMPI), Japonii i innych krajów

FreePatentsOnline - baza patentów z Europy, Ameryki i z innych krajów

US States Patent and Trademark Office

Europejski Urząd Patentowy (European Patent Office)

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization)

Clarivate Analytics/Derwent Innowation

Witryna Edukacyjna PATENTMEN - dla pracowników uczelni i studentów, poświęcona ochronie własności intelektualnej i informacji patentowej, prowadzona przez Radę Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych.