CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English version | Angielska wersja

Nauka Polska

W portalu Nauka Polska można znaleźć podstawowe informacje o:

- naukowych i badawczo-rozwojowych, tj. szkołach wyższych państwowych i prywatnych placówkach PAN i instytutach resortowych,
- instytucjach i organizacjach wspomagających naukę (archiwa, biblioteki i muzea naukowe),
- organach administracji centralnej, instytucjach i organizacjach pozarządowych odpowiadających za kształt i realizację polityki naukowej państwa,
- towarzystwach, stowarzyszeniach naukowych oraz fundacjach działających na rzecz nauki,

- osobach - Polakach - posiadających co najmniej stopień doktora,
- uczonych polskich za granicą,
- obcokrajowcach, pracujących w polskich placówkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz będących członkami PAN i PAU, a także promotorami i recenzentami polskich prac badawczych,

- prace naukowe, badawczo-rozwojowe,
- doktorskie i habilitacyjne,

- projekty badawcze własne i promotorskie,
- projekty badawcze rozwojowe,
- projekty badawcze zamawiane,
- projekty badawcze celowe,

Baza aparatury badawczej

Ogólnodostępna baza aparatury badawczej gromadząca informacje o zasobach badawczych jednostek naukowych w celu ich popularyzacji dla szerokiego grona potencjalnych użytkowników zarówno w sektorze naukowym jak i przemysłowym.