CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English version | Angielska wersja

Nauka Polska

W portalu Nauka Polska można znaleźć podstawowe informacje o:

- naukowych i badawczo-rozwojowych, tj. szkołach wyższych państwowych i prywatnych
placówkach PAN i instytutach resortowych
- instytucjach i organizacjach wspomagających naukę (archiwa, biblioteki i muzea naukowe)
- organach administracji centralnej, instytucjach i organizacjach pozarządowych odpowiadających
za kształt i realizację polityki naukowej państwa
- towarzystwach, stowarzyszeniach naukowych oraz fundacjach działających na rzecz nauki

- osobach - Polakach - posiadających co najmniej stopień doktora
- uczonych polskich za granicą
- obcokrajowcach, pracujących w polskich placówkach naukowych i badawczo-rozwojowych
oraz będących członkami PAN i PAU, a także promotorami i recenzentami polskich prac badawczych

- prace naukowe, badawczo-rozwojowe
- doktorskie i habilitacyjne

- projekty badawcze własne i promotorskie
- projekty badawcze rozwojowe
- projekty badawcze zamawiane
- projekty badawcze celowe

Dla biznesu

Usługa OPI PIB dla biznesu ma na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy środowiskiem naukowym, a organizatorami przedsięwzięć biznesowych opartych na zaawansowanych technologiach i wymagających wsparcia w postaci profesjonalnego zaplecza naukowo-badawczego.

Baza aparatury badawczej

Ogólnodostępna baza aparatury badawczej gromadząca informacje o zasobach badawczych jednostek naukowych w celu ich popularyzacji dla szerokiego grona potencjalnych użytkowników zarówno w sektorze naukowym jak i przemysłowym.