Baza Wiedzy Politechniki Opolskiej jest centralnym systemem ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego i wydawniczego PO, które to zasady funkcjonowania na Uczelni reguluje Zarządzenie nr 15/2018 Rektora PO z dn. 8 marca 2018 r.

Baza Wiedzy ma na celu upowszechnianie dorobku naukowego pracowników i studentów Politechniki Opolskiej.

Dorobek naukowy rejestrowany jest zgodnie z wymogami MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

baza wiedz baner


Dla autorów:

  • Uwaga: Baza Wiedzy PO zawiera opisy publikacji środowiska akademickiego Politechniki Opolskiej przeniesione z Bazy Biblio i PBN Moduł Sprawozdawczy. W trakcie transportu danych mogły wyniknąć niezgodności głównie w przypisaniu afiliacji publikacji do jednostki, powtórzenie autora w publikacji, zmiany kolejności autorów, artykułu do czasopisma oraz naliczaniu punktacji. Aktualnie przeprowadzamy weryfikację zaimportowanych danych z obu Baz. Przepraszamy za zaistniałe błędy i prosimy o zgłaszanie swoich uwag;

  • Informacja dla pracowników nowozatrudnionych 
    Zgodnie z § 6 zarządzenia Rektora PO nr 21/09pracownik nowo zatrudniony w Uczelni na pierwszym etacie, posiadający dorobek naukowy, zobowiązany jest do przekazania wykazu publikacji z wcześniejszych lat na adres: Oddział Informacji Naukowej i Promocji BG Politechniki Opolskiej, 45-272 Opole, ul. gen. K. Sosnkowskiego 31, I piętro, p. 112, e-mail:publikacje_bg@po.opole.pl;

  • Identyfikator autora
    Informujemy, że w profilach autorów w Bazie Wiedzy PO jest możliwość wprowadzenia identyfikatora autora. Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie do Biblioteki identyfikatora z Bazy Web of Sience (ResearcherID), Scopus (Author ID), ORCID. Wszystkie identyfikatory zostaną przypisane do Państwa profili w Bazie Wiedzy. Identyfikatory są niezbędne do pobierania cytowań. e-mail:publikacje_bg@po.opole.pl.

  • Akty prawne oraz wykazy czasopism i wydawnictw
    Akty prawne i wykazy czasopism i wydawnictw.

Kontakt:

Adres e-mail: publikacje_bg@po.opole.pl


Pliki do pobrania:

 

baza wiedz baner