Strona główna

A- A A+


e-zasoby

Alfabetyczny wykaz e-zasobów

 

NazwaTypDostępJęzykTematykaRodzajInfo
ACADEMICA e-baza Czytelnia BG Polska interdyscyplinarna pełnotekstowa
AGH Kraków - czasopisma elektroniczne AGH e-baza wolny Polska interdyscyplinarna pełnotekstowa
AGRO e-baza wolny Polska ochrona środowiska, rolnictwo, nauki przyrodnicze, technika bibliograficzno-abstraktowa
ARIANTA e-czasopisma wolny Polska interdyscyplinarna pełnotekstowa
Bank prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych e-baza wolny Polska interdyscyplinarna bibliograficzno-abstraktowa
BASPAW e-baza wolny Polska spawalnictwo bibliograficzno-abstraktowa
Baza Geologiczna e-baza wolny Polska geologia faktograficzna
BazEkon e-baza wolny Polska nauki ekonomiczne bibliograficzno-abstraktowa, w części pełnotekstowa, parametryczna
BazHum e-baza wolny Polska nauki humanistyczne bibliograficzna
BazTech e-baza wolny Polska nauki techniczne bibliograficzno-abstraktowa, w części pełnotekstowa
BazTOL e-baza wolny Polska nauki techniczne faktograficzna
Bazy Biblioteki Narodowej e-baza wolny Polska interdyscyplinarna katalogowa, bibliograficzno-abstraktowa
Bazy OPI – Informacja o Nauce Polskiej e-baza wolny Polska interdyscyplinarna faktograficzna
Bazy Urzędu Patentowego e-baza wolny Polska patenty pełnotekstowa
BIBLIO - publikacje pracowników PO e-baza wolny Polska interdyscyplinarna bibliograficzna
Bibliografia Geografii Polskiej e-baza wolny Polska geografia bibliograficzna
CiteSeerX e-baza wolny informatyka pełnotekstowa
CORDIS e-baza wolny Polska Unia Europejska faktograficzna
CYTOWANIA w BazEkon e-baza wolny Polska nauki ekonomiczne parametryczna, bibliograficzno-abstraktowa, w części pełnotekstowa
DML-PL e-baza wolny Polska matematyka pełnotekstowa
DOAJ e-baza wolny interdyscyplinarna pełnotekstowa
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (DBC) e-książki wolny Polska interdyscyplinarna pełnotekstowa
Dspace e-baza wolny automatyka, elektrotechnika, elektronika, informatyka, telekomunikacja pełnotekstowa
E-LIS e-baza wolny bibliotekarstwo, informacja naukowa pełnotekstowa
EBSCO e-czasopisma sieć uczelniana interdyscyplinarna pełnotekstowa, bibliograficzno-abstraktowa
EECS e-baza wolny elektrotechnika, elektronika, informatyka pełnotekstowa
Ekonomia on-line e-baza wolny Polska ekonomia faktograficzna, bibliograficzna
Elsevier / ScienceDirect e-baza sieć uczelniana interdyscyplinarna pełnotekstowa
EuDML e-baza wolny matematyka i nauki pokrewne pełnotekstowa
Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) e-baza wolny Polska interdyscyplinarna pełnotekstowa
Free Electronic Math Journals e-czasopisma wolny matematyka pełnotekstowa
globalEDGE e-baza wolny biznes, ekonomia pełnotekstowa
Google Scholar e-baza wolny interdyscyplinarna bibliograficzno-abstraktowa, w części pełnotekstowa, parametryczna
Hindawi Publishing Corporation e-baza wolny interdyscyplinarna pełnotekstowa
IBUK Libra e-baza sieć uczelniana Polska interdyscyplinarna pełnotekstowa
Internetowy System Aktów Prawnych e-baza wolny Polska polskie akty prawne pełnotekstowa
Journal Citation Reports e-baza sieć uczelniana interdyscyplinarna bibliograficzno-abstraktowa, parametryczna
KARO kartoteka wolny Polska interdyscyplinarna katalogowa
Konferencje Krynickie – Referaty e-baza wolny Polska interdyscyplinarna pełnotekstowa
LEKSYKA e-baza wolny Polska interdyscyplinarna słownik
Lex e-baza sieć uczelniana National Flag of Poland prawo platforma
Lista regensburska e-czasopisma wolny interdyscyplinarna prawo
MatWeb e-baza wolny opisy właściwości: polimerów, metali, stopów metali, materiałów ceramicznych, półprzewodników i inny pełnotekstowa
Medline e-baza sieć uczelniana nauki medyczne abstraktowa
NASBI e-baza sieć uczelniana National Flag of Polandgb informatyka, biznes, ekonomia oraz psychologia pełnotekstowa con info
NATURE e-baza sieć uczelniana nauki przyrodnicze pełnotekstowa
Ovid e-baza sieć uczelniana gb nauki medyczne pełnotekstowa
PAN - Czytelnia czasopism e-czasopisma wolny Polska interdyscyplinarna pełnotekstowa
Pedagog e-baza wolny Polska pedagogika, edukacja bibliograficzna
Persée: Portail de revues en sciences humaines et sociales e-baza wolny France interdyscyplinarna bibliograficzna, w części pełnotekstowa
Polish Scientific Journals Database - PSJD e-baza wolny nauki fizyczne, chemiczne, medyczne, farmaceutyczne, o kulturze fizycznej pełnotekstowa
Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) e-baza wolny Polska interdyscyplinarna sklep PKN
Portal Czasopism Naukowych e-czasopisma wolny Polska interdyscyplinarna pełnotekstowa
PUBMED e-czasopisma wolny medycyna, nauki biologiczne bibliograficzno-abstraktowa, w części pełnotekstowa
QUAKELINE e-baza wolny nauki o ziemi (trzęsienia ziemi, zagrożenia naturalne) bibliograficzna
ResearchGATE e-baza wolny interdyscyplinarna portal naukowy
SAWIOS e-baza wolny Polska nauki techniczne bibliograficzna
SCIENCE e-czasopisma sieć uczelniana nauki przyrodnicze pełnotekstowa
SCImago Journal & Country Rank (SJR) - porównywarka czasopism e-czasopisma wolny interdyscyplinarna bibliograficzno-abstraktowa
SciTech Connect e-baza wolny energetyka, chemia, fizyka, ochrona środowiska, geologia, klimatologia, oceanografia, matematyka, in abstraktowa
Scopus e-baza sieć uczelniana nauki matematyczno-przyrodnicze, techniczne, medyczne i humanistyczne bibliograficzno-abstraktowa
SIBROL e-baza wolny Polska rolnictwo i inżynieria rolnicza, hydrologia, zasoby naturalne, ochrona środowiska abstraktowa
SIGŻ e-baza wolny Polska rolnictwo, przemysł spożywczy abstraktowa
Social Science Research Network e-baza wolny nauki społeczne, m.in. ekonomia, finanse, marketing, zarządzanie, antropologia, archeologia pełnotekstowa
SPORT - Bibliografia Zawartości Czasopism AWF w Poznaniu e-czasopisma wolny Polska sport, kultura fizyczna bibliograficzna
Springer Link e-baza sieć uczelniana interdyscyplinarna pełnotekstowa
SYMPO e-baza wolny Polska interdyscyplinarna bibliograficzna
Teberia e-baza wolny Polska energetyka, górnictwo, ochrona środowiska pełnotekstowa
WEB OF SCIENCE e-baza sieć uczelniana interdyscyplinarna platforma
Web of Science Core Collection e-baza sieć uczelniana nauki techniczne, nauki społeczne, nauki humanistyczne bibliograficzno-abstraktowa, parametryczna
Wiley-Blackwell e-baza sieć uczelniana nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne pełnotekstowa, bibliograficzno-abstraktowa
Wirtualna Biblioteka Nauki e-baza sieć uczelniana interdyscyplinarna portal naukowy

Kontakt w sprawie baz

W sprawach testowania, zakupu i dostępu do baz danych prosimy o kontakt dyrektorem Biblioteki Głównej PO, panią Anną Jańdziak.

Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej
ul. Sosnkowskiego 31, pokój 117
45-272 Opole
a.jandziak@po.edu.pl
tel. 77 449 86 98

Zasady użytkowania e-zasobów

OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA E-ZASOBÓW

Nieuprawnione wykorzystywanie produktów licencjonowanych może spowodować odłączenie dostępu dla całej uczelni.

Osobami upoważnionymi do korzystania z dostępu do licencjonowanych e-zasobów są autoryzowani użytkownicy, tj. pracownicy, słuchacze studiów doktoranckich i studenci PO.

Dozwolone korzystanie:

 • przeszukiwanie, odtwarzanie i wgląd w e-zasoby;
 • kopiowanie - z przestrzeganiem umów licencyjnych i praw autorskich (w tym drukowanie i zapisywanie na nośnikach elektronicznych) oraz przechowywanie tak długo, jak to jest niezbędne do ich indywidualnego użytku;
 • wykorzystanie dla potrzeb badań lub prywatnych studiów, ale nie do stosowania w celach komercyjnych;
 • włączanie do prezentacji z zachowaniem formuły cytowania lub z formułą "powielone za zgodą wydawcy..." - te formuły muszą pojawić się w sposób czytelny dla odbiorcy;
 • włączanie do publikowanej pracy na warunkach licencjodawcy, jeśli takowe są wymagane.

Zabrania się:

 • tworzenia lokalnych archiwów na podstawie udostępnionych e-zasobów (drukowanie lub przegrywanie na własny komputer całych numerów e-publikacji);
 • używania programów automatycznie ściągających (spiderów) oraz nagminne kopiowanie tekstów - zgodnie z umową licencyjną dozwolone jest drukowanie lub zapisywanie poszczególnych tekstów do celów własnych tj. prac naukowych;
 • usuwania i modyfikacji informacji o prawach autorskich i prawie własności, oznaczenia autora lub innych ograniczeń odpowiedzialności określonych na produktach lub na ekranie;
 • sprzedaży, odsprzedaży, wynajmowania i przekazywania informacji w dowolnej formie osobom nieupoważnionym.

Terms of Use for Electronic Resources

E-resources must be used according to the terms and conditions of licence agreements and copyright. Failure to meet these conditions can result in blocking the access not only to users violating the rules, but also to the whole university.

OUTech staff, doctoral students and students are authorized to use electronic resources.

It is allowed to:

 • browse, play and open e-resources,
 • copy and store materials, provided the terms and conditions of licence agreements and copyright are obeyed,
 • use only for scientific, research, and educational purposes,
 • use citations in appropriate citation style or include the following amendment “with authority of the copyright owner”.

It is forbidden to:

 • create local archives (copying or printing full issues of a given journal and full texts of books),
 • use spiders to download materials and copying more than fair dealing limits. Making copies or printing is permitted only for fair use purposes,
 • intentionally remove or alter any copyright management information. No person shall remove the name of, and other identifying information about, the copyright owner of the work, including the information set forth in a notice of copyright,
 • use materials for commercial purposes. Making e-resources available to non-authorized users is forbidden.

Wejście do e-zasobów spoza sieci PO

W przypadku systemu Windows, aby uzyskać dostęp do czasopism Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej z sieci poza uczelnianej np.: z domu należy pobrać plik umożliwiający połączenie z serwerem VPN.

Ustawienia dla pozostałych systemów (Android, Linux, MacOS):

 • Adres serwera VPN: vpn.po.opole.pl
 • Typ sieci VPN: Protokół PPTP
 • Login/hasło:
  • Pracownik: login: imienny adres e-mail pracownika w domenie "po.edu.pl" np. j.kowalski@po.edu.pl,
                       hasło: to samo co do portalu ePracownik.
  • Doktorant:  login: imienny adres e-mail doktoranta w domenie "doktorant.po.edu.pl" np. jan.kowalski@doktorant.po.edu.pl,
                       hasło: to samo co do portalu eStudent.
  • UWAGA dla doktorantów: aby uzyskać dostęp do serwera VPN należy mieć aktywną usługę eduroam.
   Dostęp do sieci eduroam studenci studiów doktoranckich mogą uruchomić poprzez portal eStudent (wymagana jest wcześniejsza rejestracja) dostępny pod adresem estudent.po.opole.pl.

W przypadku braku obsługi protokołu PPTP w systemie operacyjnym należy użyć protokołu L2TP/IPSec, ustawienia poniżej:

 • Adres serwera VPN: vpn.po.opole.pl
 • Typ sieci VPN: Protokół L2TP/IPSec
 • Klucz wspólny IPSec (preshared key): zasoby_bg
 • Login/hasło:
  • Pracownik: login: imienny adres e-mail pracownika w domenie "po.edu.pl" np. j.kowalski@po.edu.pl,
                       hasło: to samo co do portalu ePracownik.
  • Doktorant:  login: imienny adres e-mail doktoranta w domenie "doktorant.po.edu.pl" np. jan.kowalski@doktorant.po.edu.pl,
                       hasło: to samo co do portalu eStudent.
  • UWAGA dla doktorantów: aby uzyskać dostęp do serwera VPN należy mieć aktywną usługę eduroam.
   Dostęp do sieci eduroam studenci studiów doktoranckich mogą uruchomić poprzez portal eStudent (wymagana jest wcześniejsza rejestracja) dostępny pod adresem estudent.po.opole.pl.