bazy test
Uprzejmie informujemy, że zostały otwarte dostępy testowe do baz SportDiscuss with Full Text oraz Rehabilitation & Sports Medicine Source. Dostępy potrwają do 22 czerwca 2021 roku. 
 
 Rehabilitation & Sports Medicine Source to niezbędna baza dla rehabilitantów i fizjoterapeutów. Oferuje pełnotekstowe zasoby z zakresu medycyny sportu, czasopisma związane z rehabilitacją, a także książki elektroniczne, magazyny i publikacje branżowe. Zakres tematyczny to ortopedia, fizjologia, odżywianie, kultura fizyczna i pokrewne. Baza zawiera 140 recenzowanych tytułów, a łącznie ponad 400 różnych źródeł.
 
 SPORTDiscus with Full Text jest najobszerniejszym autorytatywnym źródłem informacji z zakresu sportu i medycyny sportowej i zawiera 660 czasopism pełnotekstowych. Wiele z nich to publikacje o najwyższych statystykach użytkowania w indeksie SPORTDiscus. Archiwa pełnotekstowe w bazie sięgają 1930 roku. W bazie znajdują się również książki, monografie, rozdziały książek i materiały konferencyjne. Tematyka bazy obejmuje specjalności kliniczne jak ortopedia oraz wiele innych jak zdrowie fizyczne, edukacja, fizjoterapia, żywienie, studia trenerskie, kinezjologia, wychowanie fizyczne, psychologia w sporcie i inne. SPORTDiscus with Full Text jest nieodzownym narzędziem badawczym w zakresie literatury we wszystkich dziedzinach sportu i medycyny sportowej. 
Bazy dostępne są pod linkami:
Rehabilitation & Sports Medicine Source: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s7332584&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=rss
SPORTDiscus with Full Text: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s7332584&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=s3h